Privacy & disclaimer

Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden.

Projectwebsites.nl is een product van Fundament All Media.

Disclaimer:

Fundament All Media besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Fundament All Media niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Fundament All Media dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Fundament All Media verstrekt door middel van haar websites alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Fundament All Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Fundament All Media alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Fundament All Media is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Fundament All Media kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Fundament All Media.

Privacy:

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.

Fundament All Media houdt zich daarbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming(AVG) stelt.

Op de websites van Fundament All Media en projectwebsites.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

U treft op de sites van Fundament All Media mogelijk links naar andere sites aan. Fundament All Media kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Fundament All Media kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners van Fundament All Media wanneer u zich inschrijft voor een service of dienst.

Fundament All Media kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).

Door u aan te melden geeft u Fundament All Media toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van onze producten. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.
Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@projectwebsites.nl

Dit Privacy Statement van Fundament All Media en projectwebsites.nl kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.